دوره ها

شرکت در دوره های ما
نقدی
آموزش آبستره و رزین
0 تومان قیمت

آموزش آبستره و رزین

ادمین موژان
شروع: 1397/6/6
پایان: 1397/7/30
بازدید: 2024
ثبت نامی: 0
ظرفیت باقی مانده: 10
نظرات: 0
نقدی
شلواردوزی
0 تومان قیمت

شلواردوزی

شروع: /8/97
پایان: / 12/97
بازدید: 1212
ثبت نامی: 0
ظرفیت باقی مانده: 10
نظرات: 0
نقدی
مارولوس
0 تومان قیمت

مارولوس

ادمین موژان
شروع: /8/97
پایان: /12/97
بازدید: 973
ثبت نامی: 0
ظرفیت باقی مانده: 10
نظرات: 0
نقدی
دوره ضخیم دوزی
0 تومان قیمت

دوره ضخیم دوزی

ادمین موژان
شروع: 97/09/01
پایان: 97/12/01
بازدید: 1174
ثبت نامی: 0
ظرفیت باقی مانده: 4
نظرات: 0
نقدی
شب و عروس
0 تومان قیمت

شب و عروس

ادمین موژان
شروع: 7/7/1397
پایان: 7/10/1397
بازدید: 1175
ثبت نامی: 0
ظرفیت باقی مانده: 4
نظرات: 0
نقدی
الگوساز
0 تومان قیمت

الگوساز

ادمین موژان
شروع: 1397/09/11
پایان: 1397/12/11
بازدید: 1327
ثبت نامی: 0
ظرفیت باقی مانده: 5
نظرات: 0
نقدی
دوره مانتو دوز تخصصی
0 تومان قیمت

دوره مانتو دوز تخصصی

ادمین موژان
شروع: 1397/7/8
پایان: 1397/10/8
بازدید: 1318
ثبت نامی: 0
ظرفیت باقی مانده: 5
نظرات: 0
نقدی
دوره آموزشی طراحی لباس
0 تومان قیمت

دوره آموزشی طراحی لباس

ادمین موژان
شروع: 1397/08/21
پایان: 1397/09/21
بازدید: 2206
ثبت نامی: 0
ظرفیت باقی مانده: 3
نظرات: 0
نقدی
دوره نازک دوزی
0 تومان قیمت

دوره نازک دوزی

ادمین موژان
شروع: 1397/09/03
پایان: 1398/02/03
بازدید: 2028
ثبت نامی: 0
ظرفیت باقی مانده: 6
نظرات: 0

در صورتی که هرگونه سوال درباره کلاس ها و دوره ها دارید از صفحه تماس با ما اقدام نمایید

تماس با ما